Vybuch

Poruchy ľudí sú nejakou formou psychologickej degenerácie, ktorej prvými znakmi sú hlboko zakorenené a silné vzory informácií s miestom, ktoré znemožňuje pracovať v spoločnosti ako všeobecne uznávané normy. Zdrojom akéhokoľvek typu poruchy môžu byť skúsenosti, ktoré sme zažili nielen v detstve, ale aj v neskorších životných úrovniach, strach alebo dokonca nedostatok naplnenia základných životných potrieb. & Nbsp; Vlastnosti ľudí, ktorí predstavujú veľa alebo niekoľko nebezpečných porúch osoby, budú preto:

Mulberry's Secret

hlboko zakorenené osobné časti, ktoré sú navyše v systéme výrazne prekreslené na najbližšie črty zdravého človeka,nedostatok schopnosti prispôsobiť sa prípadu - to znamená, že známy charakter v niekoľkých rôznych veciach bude prirodzene takto chránený,Ukázalo sa, že všetky vložené prvky nie sú len poradím reality, ale aj úspechom myslenia a lásky voči sebe navzájom a iným typom. Zaoberá sa teda prínosom, pričom je silný najmä v momente vzťahov s následnými ľuďmi, ktoré sú v prípade postáv s poruchami osobnosti vážne poškodené,rysy osoby s poruchami tvoria všeobecný vzorec inej, odlišnej osobnosti a nie sú individuálnym správaním od lovu v špecifickej situácii.

Môžete rozlišovať mnoho typov porúch osobnosti, od tých, ktorí sú vystavení utrpeniu, cez úplne neškodné, aby sa snažili spôsobiť zranenia na nových ľuďoch. Nižšie sú uvedené niektoré z najmódnejších typov duševných porúch:

schizoidná osobnosť - osoba, ktorá používa tento štýl poruchy osobnosti, má často dojem veľmi ťažkého a nezamestnaného človeka, ktorý si vyberá v našom svete. Na prvom stretnutí tohto modelu sa človek predáva, dištancuje a skladá, dokonca aj niekoľko empatických. Jeho myšlienky sú veľmi výstredné a / alebo neobvykle originálne. Psychologický stav schizoidnej osoby bude viditeľný dodatočne v outfite; tento človek ochráni dobrý a bezchybný štýl obliekania, niekedy excentrický, ale nikdy sa nebude riadiť módou ani všeobecne prijatým zákonom toho, čo sa zdá. Príčiny pádu do tohto druhu poruchy nie sú také známe alebo určiteľné. Niektorí vedci trvajú na tom, že sú spôsobené nadmernou starostlivosťou o rodičov v malom veku ľudskej bytosti, iní naopak. Psychiatri založia svoje hodnotenie na výkone pacienta, ako je nedostatok alebo malý vplyv na prácu uspokojovania vlastného potešenia, emocionálneho chladu, nezáujmu o chválu a názor, je to jeden a nedostatok ochoty zmeniť súčasný stav.emocionálne utrpenie - existujú dva typy ľudí s emocionálnym stresom: impulzívny typ a hraničný model. U ľudí s oboma typmi dysfunkcie možno povedať, že existuje veľa impulzívnosti, ktorá nemá zmysel pre následky, rýchle prasknutie s neobmedzeným hnevom, hyperaktivitou alebo podráždenosťou. Obidva typy emocionálnych otrasov sú však dosť významným rozdielom. Impulzívna osoba, pretože nemá starostlivosť o lásku a správanie, vyskytujúce sa najmä v extrémnych formách, sa navyše sťažuje na zdravé psychické napätie. Hranica je totiž nebezpečná vetva emocionálnej poruchy, pretože nálady osoby trpiacej poslednou duševnou poruchou sú také závažné a náhle, že vo väčšine prípadov sú samovražedné.Obavy - tento typ poruchy je pre čitateľov pomerne jasný a jasný. To znamená, že sa človek bojí. A jeho strach môže zahŕňať doslova každú jeho časť a okolité objekty. Dôsledkom je vyhnutie sa forme a činom, ktoré spôsobujú zlý strach, ktorý v najvhodnejšom prípade vedie len k objektom v spoločenskom správaní, v najhoršom a dokonca k samovražde alebo agresii namierenej proti iným ľuďom. Existujú také fóbie ako arachnofóbia, homofóbia, klaustrofóbia alebo dokonca pediofóbia (strach z bábik, trisideafobia (strach z 13 a pedofóbia (strach z detí alebo dokonca aerofóbia (strach zo vzduchu.závislosť - nehovoríme o novom spôsobe závislosti. Osoba s poruchou ľudí na environmentálnych funkciách je jednoducho závislá od tohto typu. Ona nevie, ako sa vyrovnať bez pomoci ľudí okolo nej, umožňuje cudzincom konať na základe rozhodnutia týkajúce sa chorých železnice v byte, nie je vedomý nezávislého rozhodovania, je nespravodlivý a príliš submisívny.

Vskutku neexistuje absolútne žiadna ľudská bytosť, ktorá by sa dala nazvať dobrým srdcom v širokom, zdravom srdci. Ak sa však jedna časť prestane zveličovať, nie je to kvôli bezpečnosti, aby sa dostal k názoru psychiatra.