Pouzite priemyselne stroje

Ťažký a mladý priemysel potrebuje stroje na čítanie. Stroje môžu byť nové, vyžadujú iba jednu spoločnú vec. Musia tento dokument použiť a musia ho na prečítanie akceptovať Úrad technickej kontroly. Tieto dve požiadavky sú absolútne nevyhnutné.Čo ak k certifikácii stroja nedošlo, keď sme ho zakúpili, v prípade začiatku veku stroja (vzniklo v rokoch, keď takéto požiadavky neexistovali, alebo nám predajca nedal príslušné osvedčenie?

https://sprayf.eu/sk/

Ak nemáme certifikát, môžeme ho zariadeniu udeliť. V súčasnom zariadení by ste mali nájsť spoločnosť, ktorá má právo udeliť certifikát. Strojovej certifikácii predchádza dôležitá analýza diagramov, ktoré máme k dispozícii. Existujú elektrické, konštrukčné, pneumatické a hydraulické schémy, ktoré by sme mali dostať spolu so sprievodnou dokumentáciou. Ak takúto dokumentáciu nemáme, bolo by potrebné mať certifikovanú spoločnosť, ktorá bude tieto vzory obnovovať (jedna, ale rekonštrukcia projektu bude veľmi drahá a ak si niekedy kúpime stroj bez schém, zamyslime sa dvakrát. Po analýze dokumentácie, ak neexistujú žiadne prekážky, sa uskutoční certifikácia.Certifikácia strojov potom je len prvý krok na ceste k zorganizovaniu 100% bezpečného stroja. Po certifikácii navrhujem pozvať Úrad technickej inšpekcie na inšpekciu. Ak to úrad technickej kontroly umožní, môžeme zamestnancom nechať pracovať na stroji. A že uprednostňujeme záruku, že náš stroj je riadne bezpečný, navrhujem vykonať audit malých alebo základných požiadaviek.Strojová certifikácia a audit minimálnych požiadaviek a audity základných požiadaviek je potom smerom činnosti tej istej spoločnosti ako takej. Pri audite malých požiadaviek alebo základných požiadaviek sa premieta do podobných kontrol ako pri certifikácii. Preskúmajú sa všetky systémy a dokumentácia výrobcu a požadujú sa pokyny a riešenia týkajúce sa práce, ktoré zaručujú bezpečnosť. Mnoho spoločností implementuje taký systém, že ak si v nás všimnú nejaké nedostatky alebo nedostatky, sami navrhnú vykonať zmeny a zmeny, ktoré prinesú zlepšenie OHS do plánu.