Pokladna samsung er 350 f

Vyplnenie všetkých transakcií pre registračné pokladnice existuje v Poľsku - a nielen naše - zákonná povinnosť. Každá transakcia, aj keď najmenšia, musí byť vyplnená do pokladnice, pretože vyžaduje zaplatenie DPH.

Keď nakupujeme registračné pokladne pre vlastné skladovanie, závisí tento nákup od špeciálnej služby, ktorá je účelom riešenia našich hotovostných záležitostí. Registračné pokladnice v Krakove sú byty, v ktorých si môžete kúpiť akékoľvek fiškálne zariadenie, ktoré je pre informačné pole najviac prispôsobené. & nbsp; Je to zamestnanec takého obchodu a webu, ktorý je oprávnený zmeniť sumu DPH naprogramovanú na sumu, keď príslušné právne predpisy vstúpia do platnosti, keď sa zmení výška dane. Akékoľvek zmeny v oblasti registračnej pokladnice môže vykonávať iba autorizovaná služba.

Pokladnica je iba bežné vybavenie, ktoré sa môže poškodiť, a každý, kto vykonáva obchodnú alebo servisnú činnosť a má pokladňu, musí poznať pravidlá práce s poškodenou pokladnicou. Poškodená registračná pokladňa musí byť samozrejme opravená čo najskôr, bez dôvodu posledného, ​​čo je príčinou škody a ako táto škoda ovplyvňuje ďalšie fungovanie obchodu. Napríklad môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne, takže na účtenke bude vytlačená iba časť textu. Avšak, neúplné potvrdenie bude pravdepodobne platiť teraz, aby daňový úrad vydal lístok spoločnosti, ktorá ho vydala!

Preto, ak zistíme poškodenie pokladnice, nemali by sme ju opravovať druhou rukou. Poškodené peniaze by mali byť dočasne vylúčené z výroby obchodu a použité z nasledujúcej aktívnej pokladnice, a ak nie sú úspešné, sklad zatvorte, kým sa zariadenie neopraví. Vzhľadom na to, že zlyhanie pokladnice môže prerušiť prevádzku celého skladu, služby pokladne fungujú veľmi ľahko a pokúsia sa odstrániť vady pravidelne alebo v najkratšom možnom čase. Preto po zistení akýchkoľvek chýb vo vytvorení pokladnice sa nesmieme pokúsiť opraviť ich prirodzenou rukou - mali by ste zavolať na službu a stretnúť sa s príchodom servisného technika, alebo si vziať hotovosť na servisné miesto, samozrejme po jeho vypnutí a zabezpečení. Takéto konanie by sme mali viesť čo najskôr, aby sa chyba rýchlo napravila a aby sa pokladňa mohla vrátiť k svojmu vkladu.