Pokladna pre deti

Black MaskBlack Mask Skvelá maska, ktorá odstraňuje čierne a tmavé obličky

Každý podnikateľ s jednoduchým názvom fiškálnych pokladníc každý deň zápasí so vzdialenými problémami, ktoré tieto zariadenia môžu generovať. Registračné pokladnice, podobne ako všetky počítačové zariadenia, nie sú bez výhod a niekedy sa pokazia. Nie vlastník firmy vie, že v ktoromkoľvek bode, v ktorom sa záznam vykonáva pomocou pokladnice, by to malo byť druhé takéto zariadenie - iba pri zlyhaní tohto kľúča.

Absencia záložnej pokladnice pri ďalšom predaji tovaru alebo pomoci môže viesť k uloženiu sankcií daňovým úradom, pretože to zabráni porušeniu obchodného listu v mieste poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku. V tomto dokumente sú nielen všetky opravy vykonané na zariadení, ale existujú aj tipy na fiškáciu pokladnice alebo zmenu jej pamäte. V servisnej knihe, ktorú zadáte, chcete existovať cez jedinečné číslo, ktoré daňový úrad dal pokladničnému úradu, názov spoločnosti a adresu priestorov, kde sa používa pokladnica. Všetky tieto údaje platia pri úspechu daňových kontrol. Akékoľvek nové myšlienky v mysli pokladní, okrem toho, že ich oprava patrí k činnostiam špecializovanej služby, s ktorou by si všetky podniky využívajúce pokladne mali pamätať na podpísanú zmluvu. Čo je vysoko - mali by ste informovať daňový úrad o každej zmene správcu pokladne. Predaj vo fiškálnych sumách by sa mal previesť do nepretržitého predaja a ak je pamäť pokladnice plná, musíte si vymeniť pamäť za modernú, pamätajúc na čítanie pamäte. Čítanie pamäte pokladnice môže žiť - aj ako jej oprava, ktorú vykonáva len autorizovaná osoba. Okrem toho sa táto činnosť vykonáva v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého kópia sama vstupuje do daňového úradu a druhá do podnikateľa. Vyžaduje, aby bol tento protokol uložený spolu s inými dokumentmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho vrátenie môže byť ovplyvnené uložením pokuty úradom.