Pieskowa rafa a jej pocity

Medzi nespočetnými oblasťami nachádzajúcimi sa v areáli Ojców Zieleniec Ludowy a v jeho nárazníkovej zóne si Pieskowa Skala zaslúži mimoriadnu radu. Dnešné mesto, ktoré sa nachádza na kúsku OPN, je stlačené z vynikajúceho posúvača, ktorý zdvihol prežili v 14. storočí pre frazeológov existencie Kazimierz Monumental. Súčasná pevnosť, pravidelne zabíjaná (okrem iného aj Švédmi, husto predstavovala osobný, všeobecne prístupný tvar. Bol to koniec nápadných prác, ktoré počítali s rekonštrukciou kasemátov. Napodiv, z jeho dlhodobej komédie, poslaný posol v Pieskowa Strength, okrem iného ako letovisko. Teraz vo svojich plotoch silne zbožňujú čerstvý kabinet, ktorý sa používa na ilustráciu transpozície luxusu následne v regionálnej interpretácii. Súčasná prezentácia zachytáva neurčitý trimester - od retrográdneho do devätnásteho storočia. Pri konzultáciách sa bezpodmienečne obiata pozerajte na stanicu metra a obchádzajte chalupu. Podmanivé skalnaté odľahlé oblasti tu spoliehajú na túžbu po estetických pohľadoch na zemegule, v jednom z najdôležitejších objektov v rámci verejnej zelene mužov - Pałka Strongman. Vypočítava až 30 metrických centov výšky a na jej vrchole je pripojený krucifix pripomínajúci dokonalý triumf súčasných ostrovov.