Konsekutivne tlmocenie

Denta BlanicDenta Blanic - Oslňte snehobielym úsmevom bez toho, aby ste vynaložili šťastie na bielenie zubov!

V oblasti prekladu sa v posledných rokoch stáva tlmočenie konsekutívne. Prečo? Samozrejme existuje mnoho faktorov, pre ktoré z týchto interpretácií skutočne existuje. Aké sú tieto faktory?

Po prvé, mobilita. Predstavte si obchodné stretnutie, počas ktorého sa potulujete po chodbách výstavných hál, kde zastavujete a hovoríte o skutočnosti konkrétnych objektov alebo riešení. Ak máte v úmysle nechať cudzincov, aby vás pochopili a nemôžete hovoriť ich jazykom, chcete mať prekladateľa s vami. Máte tiež úspech v postupnom tlmočení.

Po druhé, možnosť diskusie. Takéto údaje nemožno poskytnúť súčasne. Prekladateľ v kabíne prekladá iba obsah, ktorý rečník dodáva. Medzitým tlmočenie prebieha dobre. Môžete však začať diskusiu a prekladateľ v tomto prípade prekladá vyhlásenia všetkých svojich účastníkov.

Po tretie, školia sa vo veľkej miere. Nie niektorý prekladateľ nemá predpoklady ich produkovať. Ten, kto je im pridelený, sa môže ľahko vyrovnať s tlakom „živého“ prekladu bez toho, aby bol schopný podporovať ďalšie materiály alebo učebné pomôcky. Preto okrem súčasného pravdepodobne existuje osoba, ktorá dobre pozná jazyk. Ak však máte v pláne mať záruku, že bude vytvorená dokonale pre vašu produkciu, môžeme jej vždy vopred poskytnúť množstvo materiálov týkajúcich sa témy, okolo ktorej sa bude diskusia konať.

Štvrtá, ľahká organizácia. Pokiaľ ide o konzekutívne tlmočenie, nepožadujú technickú prípravu ani špeciálne vybavenie. Nemusíte napríklad platiť za prenájom miestnosti so simultánnym prekladom. Nemusíte sa starať o vybavenie umožňujúce príjem preloženého obsahu, napríklad slúchadlá pre študentov.

Konsekutívne tlmočenie je veľmi populárne často kvôli tomu, že je pre účastníkov stretnutí veľmi pekné. Okrem toho ich vždy vykonávajú ženy s dobrými kompetenciami, t. J. Na poslednej úrovni.