Ketrzyn a jeho pamiatky nemecka budova

Kętrzyn je posledné z týchto miest, ktoré sa vo vzdialenejšej stope vagabondu vo Warmii tiež Mazuria nechce vzdať. Nedávna mestská aglomerácia má peknú urbanistickú zmluvu, tiež s peknými štruktúrami, ktorých tvorba presne súvisí s činnosťou germánskeho rádu. Zvyšok, na ktorý by sme sa mali pozerať v tomto sídlisku, je pevnosťou z polovice 14. storočia. Čo vieme o jeho materiáli? Kancelárska budova v Kętrzyne slúžila najprv ako prokuratúra a spolu s neďalekým kostolom sa o nej rozhodovalo dôležitým rysom národných bašt. Dnes sa o budove hovorí ako o hacienda panopticum - o misii, ktorej ústredným poslaním je obálka užitočných diel starostlivosti a šírenia doktríny na tému Kętrzyna, tiež jeho minulosť. Stohy, ktorým sa podarilo vyťažiť v tomto múzeu, môžu mať na nikoho z nás nevysvetliteľný zážitok a pohyb po domácej výstave nebude pre každého nápadníka v zápletke možnosťou bufetu. Jeho zbierka škriatkov je príjemne zastúpená, mnohým divákom pripisuje Galéria Svetovej spoločnosti „Wierzchowiec Mazurski“, ktorá sa špecializuje na remeslá. Všeobecne platí, že jazdec je zachytený vôbec, zatiaľ čo na jeho dosah, všetci ukladáme všetko pekné.