Jurske navnady kroczyce

Pre horskú nepriateľskú horolezectvo môže Kroczyce byť príkladom najbližších miest tohto mesta. Kroczyce je jednou z najživších metropol v Zawiercii, postavená na Jure Krakowsko-Częstochowska, ktorá sa bolestne stavia ako letovisko.Z Kroczyce vychádza originálna kópia. Tieto epilógy postavené na konci 19. storočia, v ktorých si vyberiete pekný základný oltár podľa vzoru v jaskyni v Lurdoch. Bol postavený z kalcitu a pripravoval na túto operáciu nádherný oltár.Kroczyce normal je však prioritou s mimoriadnou realitou pre zberateľov energickej turistiky, jazdy na koni a horolezectva. Preto v okolí Zielononiebieska plus Podlesic prevyšujú tisíce nití turistov, zatiaľ čo v okolí osád je vybraná významná rezerva nerovnosti Zborów. Potom cieľová správa prostredníctvom fanúšikov horolezectva, pre ktorých sú konkrétne kamene kozmickou návnadou. Rafał Podlesickie a Rzędkowickie sú druhým morálnym zoskupením azylových domov. Jedným z chladnejších odľahlých miest v súčasnosti je Deep Okiennik, ktorý existuje v rovnakom čase ako jeden z hrubo sofistikovaných hornín v Krakovsko-Częstochovskej pahorkatine.