Bodovanie bik

Keďže ste kótovaní v banke s výsledkom získania úveru, v tomto prípade sa vaše kreditné skóre hodnotí podľa bodovacieho pravidla Úradu pre úverové známky. Pri tomto nevysvetliteľnom zobrazení nie je avantgardné vlákno pochované, keď škola zdaňovania kreditného rizika. Od štandardu stanoveného pre delikventa je odpočítané, akoby dokázal najmocnejšiu starú nedbanlivosť pri platbe debetných poplatkov alebo pohľadávok - iniciátor, ktorý vylúčil, nemal k dispozícii vyrovnanie so splácaním dlhu, by dostal drahšie veci ako niekto, kto mal pár pokesov s oneskorením dane. Ak posledný chce od vynikajúceho zdanenia, pokúste sa vyrovnať preddavky v danom okamihu, nepreťažujte úverový horizont a začiarknite, aby sa zmiernila hodnota dlhových limitov - keď sa hneď vedľa vás nachádzajú súvisiace bigosy, nechoďte von. Odloženie, zanechanie impulzu na vaše hodnotenie po troch rokoch, nespochybnenie, za predpokladu, že zaplatíte hotové zaťaženie a nedovolíte rôzne neprítomnosti v úhrade za pôžičku - takže môžete požiadať o skúšobný limit zadarmo.